Nederlands Woning Waarde Instituut

Kwaliteitsgarantie
Het NWWI heeft objectieve, betrouwbare taxatieproducten ontwikkeld. Omdat wij zijn aangesloten bij het NWWI werken wij volgens een gestandaardiseerde methode. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd. Het NWWI controleert zowel ons als taxateur als de taxaties zelf. Daarmee is de kwaliteit van een taxatie met het NWWI-keurmerk gegarandeerd.

Toegangseisen
Om deel te nemen aan het NWWI moeten wij aan strenge eisen voldoen. De toegangseisen bestaan uit certificering door een kwaliteitsregister - VastgoedCert of SCVM - en ons lidmaatschap van onze brancheorganisatie VastgoedPro. Daarnaast hanteert het NWWI enkele aanvullende voorwaarden:

• de taxateur dient in het bezit te zijn van een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij een erkende verzekeraar;
• gaat een persoonlijke relatie aan met het NWWI en dient de aansluitingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd en de aansluitingsovereenkomst te ondertekenen;
• dient voortdurend zijn kennisniveau op peil te houden. Voor u als consument de zekerheid dat onze taxatierapporten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.


Inhoud van het taxatierapport
Het taxatierapport omvat een volledig verslag over het getaxeerde object en is tot stand gekomen op basis van een aantal relevante factoren zoals: de grondoppervlakte, de inhoud, de ligging, de staat van onderhoud, de gebruiksmogelijkheden, de bestemming en dergelijke. Het belangrijkste criterium is echter de marktsituatie..

• bij de aan- of verkoop
• verkrijgen of verhogen van de hypotheek
• verkrijgen Nationale Hypotheek Garantie.
Woning/Bedrijf:


Kopen/Huren:


Lokatie: 


Prijs: